Goldencrown Hotel

Khách sạn chuẩn 3 sao sắp khai trương tại

50A Truong Quoc Dung street, 
ward 10, Phu Nhuan district, HCM city , Viet Nam

Website: http://www.goldencrown.com.vn

Email: info@goldencrown.com.vn

Goldencrown Hotel

Khách sạn chuẩn 3 sao sắp khai trương tại

50A Truong Quoc Dung street, 
ward 10, Phu Nhuan district, HCM city , Viet Nam

Website: http://www.goldencrown.com.vn

Email: info@goldencrown.com.vn